Welkom op de website van de W.G.B.
Ook de Waarschootse Gemeentebelangen hebben de weg gevonden naar de informatiesnelweg. Op deze weblog vind je artikels over hetgeen er reilt en zeilt in Waarschoot. Zelf kunt u ook reageren op de artikels.


Okt
06
    

14 oktober

Gepost door Koenraad Geerard in Zonder categorie op oktober-6-2012

Die dag gaan we allen onze stem uitbrengen om te bepalen wie wij geschikt vinden om de volgende zes jaar onze gemeente te leiden, en onze samenleving vorm te geven. De democratie in werking.
Het WGB/N-VA kartel is bereid deze taak op zich te nemen, en is ten volle bewust van de verantwoorde- lijkheden die zich daar bij stellen.
WGB/N-VA presenteerde zich de afgelopen weken in hun folders als een partij waarbij het inhoudelijke boven het populaire staat. Een goed gevuld programma op maat gesneden van de noden en wensen van onze ge- meenschap. Om dit programma samen te stellen hebben we gebruik kunnen maken van de grote bestuurser- varing die wij met onze beide schepenen Ellen en Walter in huis hebben. Mensen die de afgelopen jaren zeer hard hebben gewerkt om de reeds lang aanslepende maar zeer belangrijke dossiers eindelijk rond te krijgen. We zien nu hoe mooi onze dorpskern gaat worden. We hebben een jeugdbeleid om naar op te kijken en als milieubewust en natuurvriendelijk dorp staan we aan de top! Het enorme belang van inzet en ervaring in deze bevoegdheden kan en mag niet onderschat worden. Dit alles gaat om jullie dagdagelijkse leven.
Het WGB/N-VA kartel is van plan met dit programma dit dagdagelijkse leven nog beter, mooier en bovenal gemakkelijker te maken.
Door het vormen van een kartel met WGB en N-VA is er nu een nieuw gegeven ontstaan; een samensmelting van twee visies. evenwicht uit de creatieve kracht van de wil om te groeien als dorp.
Het WGB/N-VA kartel is onstaan uit de democratische vrijheid tot samenwerking. Door dat WGB is samen gegaan met onze N-VA vrienden, hebben we nu ook een stem in Brussel.
Ik krijg kippenvel als ik de mogelijkheden zie.
Beste mede-Waarschootenaren deze visie, deze toekomst is nu!
Mag ik met deze gedachte op 14 oktober dan om jullie stem vragen. WGB/N-VA lijst 8

Koenraad Geerard voorzitter WGB
7de plaats op de kartellijst WGB /N-VAAug
10
    

uitnodiging WGB/N-VA kaas- en wijnmiddag

Gepost door Koenraad Geerard in Zonder categorie op augustus-10-2012

uitnodiging WGB/N-VA kaas- en wijnmiddagJun
30
    

Blauwe zone?

Gepost door Koenraad Geerard in Zonder categorie op juni-30-2012

Principebeslissing tot het invoeren van een blauwe zone na de dorpskernvernieuwing.

De WGB-fractie vraagt om dit punt te verdagen en te behandelen enkele maanden na de ingebruikname van de nieuwe dorpskern om volgende redenen:

Er zijn teveel onbeantwoorde zaken en mogelijk negatieve gevolgen aan een blauwe zone om nu reeds zomaar een principebeslissing te kunnen nemen tot het invoeren van een blauwe zone in het Dorp. Liever willen wij de situatie in het Dorp afwachten eens de nieuwe parking aangelegd is, er een bewegwijzering is naar de nieuwe parking en alle parkeerplaatsen in het Dorp zijn aangelegd.

Nu reeds een blauwe zone (bvb. max 15 min parkeren ) inroepen zoals wordt voorgesteld, vinden wij geen goede zaak.

1) Wij zien nu op gewone weekdagen geen parkeerprobleem op het Dorp, ondanks dat nog niet alle parkeerplaatsen bv. in de Schoolstraat gerealiseerd zijn en de parking op de Nieuwstraat nog niet is aangelegd.

2) Stel dat er een blauwe zone is op het Dorp zelf, neem bv. tot de Nieuwstraat.
Op de parkeerplaatsen die er net buiten vallen, daar mag dan langer geparkeerd worden. Wat is het gevolg? De parkeerplaatsen die net buiten de blauwe zone vallen, zullen intensiever en langer gebruikt worden. Dit is nefast voor de handelaars die net buiten de blauwe zone vallen. Zij worden net de dupe van dit systeem. (bv. blauwe zone tot de Nieuwstraat, je gaat om schoenen, dan staat het daar vol, probleem verschuift) (of bv. tot de Molenstraat, zal Carrefourparking gratis blijven?). Je creëert een hypotheek op de parkeerplaatsen en voor de handelaars die net buiten de zone vallen.

3) Een blauwe zone invoeren vereist ook een controle daarvan. Indien men dit niet doet zoals het geval is in bepaalde Oost-Vlaamse gemeenten dan respecteert niemand ze en is de blauwe zone gewoon dode letter.
Wie zal die controle uitoefenen? Dit lijkt ons geen job die door eigen personeel moet uitgevoerd worden (wat een cadeau!) dus men moet dan al een externe firma aanstellen. Dit financieel plaatje moet duidelijk zijn. Gezien het vermoedelijk kleine gebied van de blauwe zone stellen wij de kosten – baten toch in vraag!

4) Is het sop de kool waard? Doen we niet meer slecht dan goed? Moeten we mensen niet sensibiliseren i.p.v. beboeten?

Besluit : Beter even de nieuwe verkeer- en parkeersituatie afwachten en analyseren om dan tot een degelijk, haalbaar en onderbouwd parkeerbeleid te komen. Nu wil men overhaast een beslissing nemen, mogelijk ten nadele van de burgers en heel wat handelaars.Jan
19
    

WGB logo

Gepost door Koenraad Geerard in website, Waarschoot, verkiezingen op januari-19-2012

wgb

Het nieuwe logo waarmee WGB de gemeenteverkiezingen van 2012 aangaan.Jan
19
    

Jeugdlokalen: een realisatie waar we als wgb enorm fier op zijn! met dank aan onze jeugdschepen ellen Coppens!

Gepost door Koenraad Geerard in jeugd op januari-19-2012

In 2011 werden de jeugdlokalen afgewerkt, in 2012 wordt werk gemaakt van de omgeving nl. de toegangsweg, parking, grachten- stelsel en vooral het speelterrein!
Via Europese subsidies heeft de gemeente een beroep kunnen doen op een landschapsarchitect die aangesteld is door de regionale jeugddienst. Deze man heeft gratis een schitterend plan ontworpen voor de speelterreinen in samenspraak met de verschillende jeugdverenigingen!
Het wordt een uniek natuurlijk speelplein!
De WGB heeft ervoor moeten vechten om de collega’s ervan te overtuigen dit plan goed te keuren en om ervoor te zorgen dat het fietspad langs de spoorweg deze terreinen niet zal kruisen en … dat is gelukt!
Het wordt een fantastisch speelterrein met voldoende grasveld maar ook meer avontuurlijke zaken zoals een uitkijktoren, beach- volleybalterrein, heuvels en plassen, een amfitheater, ja, zelfs een moestuin! Deze verschillende ruimtes worden door natuurlijke elementen, bomen en struiken, gescheiden van elkaar. Met dank aan de ontwerper en aan regionaal landschap Meetjesland voor het sponsoren van 5000 euro plantgoed!
Het volledige gebied wordt omzoomd met een grachtenstelsel dat een extra buffer van 300 m3 geeft. Deze buffer is belangrijk voor de waterproblemen in het gebied Oostmoer, Akkerstraat, Bellebargie.
De aannemer voor deze omgevingswerken wordt in januari aangesteld. Hopelijk kan hij zo vlug mogelijk van start gaan zodat de grote reliëfwerken en het inzaaien in het voorjaar kunnen uitgevoerd worden.

Ellen CoppensJan
19
    

2012

Gepost door Koenraad Geerard in website, Waarschoot, verkiezingen op januari-19-2012

2012, een jaar beladen met hoge verwachtingen. Een jaar dat toch op vele vlakken verscheidene reacties teweeg brengt. Voor sommigen het symbool van een einde. Voor velen de hoop op een ommekeer naar een nieuw begin.
De hoop op een ommekeer waarin de dictatuur van ‘de markten’ en de ratingsbureaus eindigt en het graaien van enkelen stopt. De hoop op het begin van een wereldwijde economie die ten dienste staat van de samenleving en niet omgekeerd. Een vredevolle en welvarende wereld voor iedereen. Zou deze, misschien utopische gedachte, mogelijk zijn? Ik geloof zelf dat deze visie uiteindelijk onvermijdelijk is .

2012 is natuurlijk ook een verkiezingsjaar.

Het is het jaar waarin WGB samen met NV-A in kartel de verkiezingen aangaan. Een logische keuze als je het mij vraagt. WGB heeft net als NV-A zijn wortels in de Vlaamse beweging en we zijn daarom dan ook geen vreemden van elkaar. Een scenario waarbij nog meer versplinteren van het verkiezingslandschap vermeden wordt.
Ook wordt de goedwerkende tandem van onze beide schepenen Ellen en Walter daardoor gewaarborgd. Een tandem van nu reeds jaren ervaring en inzet. Beiden blonken afgelopen legislatuur uit in hun dossierkennis waardoor de grote projecten die werden aangevat, een goed verloop kenden. Waarschoot heeft met Ellen Coppens de meest vastberaden schepen van o.a. jeugd en milieu ooit gekend. Getuige daarvan de nieuwe jeugdlokalen en realisaties op vlak van natuur. Nooit eerder was er met Walter De Muynck een schepen die openbare werken met zoveel kennis van zaken aanpakte. Ik heb gezien dat een beleid van een moderne gemeente vormgeven, hard werken is.
Met hetzelfde enthousiasme zal het nieuw gevormde kartel naar de verkiezingen gaan.
De kennis en ervaring van de WGB worden nu verruimd met de kennis van het NV-A team. Ook zal het belang van cultuur en de beleving ervan extra aandacht krijgen.
WGB en NV-A, twee visies die elkaar vinden in balans. Want hoe je het draait of keert, een goed beleid voor een vlot draaiende samenleving gebeurt door samenwerking!
Met deze wens ik iedereen namens de WGB een gelukkig en voorspoedig 2012.

Koenraad GeerardJun
25
    

Synchroniciteit

Gepost door Koenraad Geerard in Zonder categorie op juni-25-2010

Vanaf 15 augustus tot en met 13 september vindt in Waarschoot op verschillende locaties een kustevenement plaats.Jun
22
    

Waarschoot

Gepost door admin in milieu op juni-22-2008

Op initiatief van de Nevelse schepen voor milieu Hugo Verhaege (Nieuw Nevele) hebben de vier gemeenten van de politiezone Lowazone (Lovendegem, Nevele, Waarschoot en Zomergem) gesprekken opgestart omtrent de aanstelling van een intergemeentelijke duurzaamheidsambtenaar. ‘Waarschoot wilde niet meestappen in het verhaal van de vier gemeenten’, zegt Waarschoots schepen Ellen Coppens (WGB). ‘Vandaar dat we enkel nog gesprekken voerden met Zomergem om samen een duurzaamheidsambtenaar aan te stellen.’ Die zal er nu komen en daardoor krijgen de beide gemeenten 30.000 euro om onderling te verdelen. Bron: Het NieuwsbladMrt
09
    

Natuurpunt

Gepost door admin in milieu op maart-9-2008

Onze jaarlijkse activiteit was terug een succes. We mochten een honderdtal mensen verwelkomen in de kantine van KFAC Waarschoot. Dankzij natuurpunt weten we weer enkele mooie Waarschootse natuurplekjes liggen zoals de moerkes. Daarna mochten we proeven van de heerlijke kookkunsten van Dhr. M. Vermeire. Bedankt aan alle sympathisanten en tot volgend jaar!Nov
27
    

Gemeente

Gepost door admin in milieu op november-27-2007

Omdat de populatie van de zwaluw schrikwekkend achteruitgaat, wil onze schepen Ellen Coppens gratis nesten in Waarschoot ter beschikking stellen.

‘Andy Van Kerckvoorde van Natuurpunt Waarschoot maakte een inventaris op’, vertelt ze. ‘In 2006 en 2007 werden slechts 22 en 24 broedgevallen vastgesteld in Waarschoot. Inventarisaties van de laatste jaren tonen dat de grootste concentratie nesten ligt in de straten Hoekje, Kerkstraat-Leest, Beke-Lousberglaan-Trekweg. In Bovenmeers, Molenstraat, Schoolstraat en Eikelstraat komt telkens slechts één nest meer voor.’

De gratis nestkasten zijn af te halen op het gemeentehuis van Waarschoot. Ook voor de kerkuilen wil schepen Coppens iets betekenen. ‘We gaan een nestkast ophangen in de kerktoren en bekijken nog of we in samenspraak met enkele boeren kasten kunnen ophangen in een paar schuren in Waarschoot.’. Bron: Het NieuwsbladSep
08
    

Busschuilhuisje

Gepost door admin in Waarschoot op september-8-2007

Het busschuilhuisje langs de N9 ter hoogte van Zevenbunders in Waarschoot zal er op termijn komen. Dat belooft onze schepen Walter De Muynck (WGB) op een vraag van Open VLD-raadslid Inge De Graeve. Tegelijk zou De Lijn aan alle haltes in Waarschoot onderzoeken of er een schuilhuisje mogelijk is. Bron: Het NieuwsbladAug
14
    

Dorpskernvernieuwing

Gepost door admin in Waarschoot op augustus-14-2007

Het gemeentebestuur is volop bezig met de plannen rond de dorpskernvernieuwing in Waarschoot. Een studiebureau werd aangesteld en ook de mogelijkheid om Europese subsidies te verkrijgen voor dit project wordt onderzocht. bron: het NieuwsbladJul
16
    

Fietstocht

Gepost door admin in Waarschoot op juli-16-2007

Onze fietstocht van gisteren was een succes! Meer dan 100 fietsers reden zondag doorheen de landelijke omgeving van Waarschoot. Zowel de mensen die de 20 als de 40 kilometer reden waren heel tevreden over de route, de standjes en de organisatie. Bij aankomst in de priorij in Waarschoot werden de sportievelingen op een muzikaal intermezzo getrakteerd van de Waarschootse groep “Nevermind“. Langs deze weg willen we nog eens alle deelnemers, organisatoren en helpers bedanken voor hun inzet. Wat ons betreft is dit voor herhaling vatbaar! Wil je nog een reactie kwijt, dan kan je altijd reageren op dit artikel.Jul
06
    

Priorij

Gepost door admin in Waarschoot op juli-6-2007

Morgen, op 07/07/07, stipt om zeven uur, begint het priorij-event: Experience in G in en rond de priorij in Waarschoot. “Experience in G” is een tentoonstelling met schilderijen en geometrische diagrammen die deel uitmaken van het kunst- en filosofisch project van Koenraad Geerard. Het begint met een openingsreceptie in middeleeuwse stijl voor genodigden en gans de bevolking van Waarschoot. De WGB zal uitgebreid aanwezig zijn, en hoopt van u hetzelfde. Volgende week is er onze fietstocht doorheen de landelijke omgeving van Waarschoot. Vergeet niet in te schrijven!Jun
24
    

Fietstocht

Gepost door admin in Waarschoot op juni-24-2007

Op zondag 15 juli organiseert de WGB een fietstocht doorheen Waarschoot en omstreken. We hebben 2 tochten uitgetekend, één van 20km en één van 40km, telkens met een aantal stopplaatsen waar je iets kunt eten en drinken. De deelnemers vertrekken aan de priorij (het rattenkasteel) in Waarschoot. Het vertrek vindt plaats tussen 13u en 14u30. Je kan inschrijven bij de leden van de WGB, meerbepaald bij Bart van Leeuwen, An De Smet en Sofie Timmerman. de kostprijs bedraagt 8€ voor volwassenen, en 3€ voor kinderen (-12j).